Hledat

Menu


Znak SDH Kralupy

  

Znak Soptíků

A5221050-0ed5-4851-92d6-416d445cce15

Máte otázky ?Odkazyčištění Knovízského potoka

Dne 21. září 2019, v dopoledních hodinách, se naše jednotka zúčastnila čištění části Knovízského potoka, společně s místním rybářským svazem.

Odstranili jsme náletové dřeviny, naplavené a odhozené odpadky všeho druhu.


 
 
 
 
 

oslava 140. let založení SDH Zlonice

Dne 7. září 2019 se naši členové zúčastnili oslav 140. let od založení SDH Zlonice.


 
 
 
 
 
 
 
 

návštěva letního tábora

Dne 5. července 2019 navštívili naši členové letní tábor, který pořádají kralupští rybáři.

Děti i dospělý se mohli seznámit s naší zásahovou technikou, včetně praktické ukázky. Kdo chtěl, mohl si vše osobně vyzkoušet. Nechyběla ani projížďka na motorovém člunu Carolina.


 
 
 
 
 
 
 
 

skrápění ulic

Ve dnech 26. a 27. června 2019 prováděla naše jednotka na žádost Městského úřadu Kralupy nad Vltavou skrápění silnic v Kralupech.

Členové naší jednotky projížděli ulicemi města a studenou vodou ochlazovali rozpálený asfalt i vzduch v okolí. Samotným skrápěním se také omezuje vznik přízemního ozonu, který je zdraví škodlivý.


 
 

kralupský kilometr

I letos jsme v rámci Dnů Kralup, dne 9. června 2019, pomáhali zajistit bezpečnost plavců při tradičním plaveckém závodu Kralupský kilometr-memoriál Jiřího Vachalce.

Kromě našeho motorového člunu Carolina jsme poprvé využili i paddleboard, který byl nedávno zařazen do našeho vybavení. Díky němu jsme mohli být v přímém kontaktu s plavci, což je pro obě strany velká výhoda.

Startuje se mezi pilíři starého železničního mostu a cíl je v loděnici Kotva.

Všech 44 plavců úspěšně doplavalo do cíle a naše pomoc tak naštěstí nebyla potřeba.


 
 
 
 
 

oslava 110. let založení SDH Nelahozeves

Dne, 8. června 2019, se členové našeho sboru zúčastnili oslav 110. let od založení Sboru dobrovolných hasičů obce Nelahozeves.

Po průvodu obcí jsme během slavnostního ceremoniálu, který se uskutečnil v Rytířském sále na zámku Nelahozeves, obdrželi jako poděkování za účast pamětní stuhu na náš prapor. Stuha bude sloužit i jako vzpomínka pro naše budoucí generace členů SDH.

V průběhu dne jsme byli svědky dalšího historického okamžiku. Místní JSDH získala do svého vozového parku nově zrekonstruovanou cisternu na podvozku Tatra 815.


 
 
 
 
 
 
 
 

čištění další části potoka

V rámci protipovodňového opatření, dne 15. května 2019, provedli naši členi výjezdové jednotky vyčištění jezu na Zákolanském potoce, který se nachází v ulici V Zahradě, Kralupy.

Potok byl v těchto místech zanesen velkým množstvím naplaveného dřeva a dalšího nepořádku.

Celkem bylo z potoka vytaženo přes 490 Kg různého nepořádku, který se následně odvezl do sběrného dvora.


výjev před zahájením úklidu výjev před zahájením úklidu
 
 
 
 
 
 
 
 
po vyčištění... po vyčištění...

čištění potoka

Dne 4. května 2019, v dopoledních hodinách, jsme na žádost Městského úřadu Kralupy, provedli odstranění náletových keřů z části Zákolanského potoka v ulici Podřipská.

Pomocí motorové pily a dalšího vybavení bylo pořezáno několik stromků a keřů. Následně jsme odstranili velké naplaveniny, které by v případě zvednutí hladiny potoka mohly způsobit problémy.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX. ročník kralupského šestiboje

Dne 20. dubna 2019 se pod mostem T. G. Masaryka v Kralupech konal již IX. ročník kralupského šestiboje, netradiční soutěže hasičských družstev.

Celkem se účastnilo deset družstev, včetně družstva německých hasičů z města Hennigsdorf.

Ač ze sebe všichni vydali maximum, tak se vítězným družstvem stali opět borci z SDH Úžice.

Tímto všem děkujeme za účast a skvělou atmosféru a ještě jednou HURÁ vítěznému družstvu z Úžic.


 
 
 
 
 
již tradičně se klání v šestiboji účastní i družstvo hasičů z partnerského města Hennigsdorf (Německo) již tradičně se klání v šestiboji účastní i družstvo hasičů z partnerského města Hennigsdorf (Německo)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vítězné družstvo z SDH Úžice a jejich očistná koupel po výhře vítězné družstvo z SDH Úžice a jejich očistná koupel po výhře
 

návštěva zástupců města na stanici

Dne 13. března 2019 nás v odpoledních hodinách navštívili zástupci města Kralupy nad Vltavou v čele se starostou.

Naši členové seznámili všechny přítomné s fungováním naší jednotky, předurčeností a možnostmi různého nasazení jednotky. Nechyběla ani ukázka naší zásahové techniky a vybavení pro různé druhy událostí.


 
 
 
 
 
 
 

úklid sněhu

Zima se ohlásila a dne 3. února 2019 zasypala dvůr naší zbrojnice pořádnou vrstvou sněhu. Nelenili jsme, dostavili se na zbrojnici a kvapem tuto nadílku odklízeli, aby byl zajištěn nekomplikovaný výjezd požárních vozidel v případě vyhlášení požárního poplachu.


 
 
 
 
 
 
 
 

VVH 2019

Dne 26. ledna 2019 se konala Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou. Každoroční shrnutí činností sboru, absolvovaných školení jednotky, stavu techniky a dalších zpráv o našich aktivitách za uplynulý rok, se jako již tradičně konalo ve vinárně Hotelu Sport od 18:30 hod.

Po přivítání všech hostů a úvodních slovech starosty sboru Milana Krejzy, následovala minuta ticha k uctění památky zesnulých členů. Posléze se plynule přešlo ke čtení zpráv o činnostech sboru za rok 2018, zprávě o zásazích jednotky za rok 2018, stavu techniky, zprávě pokladníka a zprávě Kontrolní revizní komise. Na rok 2019 se nastínili již pevně dané akce a aktivity do budoucna.

Závěr patřil udělování ocenění a vyznamenání členů sboru. K vyzdvihnutí patří ocenění za záchranu života pěti našim členům sboru, kteří poskytli neodkladnou první pomoc našemu kamarádovi, kolegovi, jenž náhle zkolaboval při výjezdu jednotky. Velký dík patří i posádce dopravní policie, která se v tu chvíli nacházela v blízkosti naší stanice a rovněž přispěchala na pomoc.

Úplný závěr završil výborný guláš připravený velitelem jednotky Jiřím Vachalcem.

Ocenění a vyznamenání  

Rozhovory


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | výměna odkazů