Hledat

Menu


Znak SDH Kralupy

  

Znak Soptíků

A5221050-0ed5-4851-92d6-416d445cce15

Máte otázky ?Odkazyškolení první pomoci

Dne 14. února 2015 se na hasičské stanici SDH Kralupy n. Vlt. konalo školení první pomoci pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů Kralupy n. Vlt. Přednášejícimi byli zástupci z Life RESCUE - záchranáři Praha.
Úvod byl zahájen debatou o poskytování předlékařské první pomoci u nepřeberné škále možných zranění (přes "obyčejné" odřeniny ke zlomeninám, vykloubením až k mnohem závažnějším zraněním jako krvácení, popáleniny a poraněním páteře...).
Školení plynule přešlo k praktickému nácviku KPR (kardiopulmonální resuscitace) a připojení automatizovaného externího defibrilátoru (AED).

Školení bylo pro jednotku velkým přínosem, neboť metody poskytování první pomoci jsou ve stálém a dynamickém vývoji.


praktický nácvik KPR - nepřímé srdeční masáže praktický nácvik KPR - nepřímé srdeční masáže
připojení externího defibrilátoru připojení externího defibrilátoru

kondiční jízdy a výcvik u vody

Dne 29. března 2015 absolvovala JSDH Kralupy kondiční jízdy po hasičském obvodu s veškerými výjezdovými vozidly. Po ukončení jízd byla technika ustavena u břehu řeky Vltavy v městské části Kralupy n. Vlt. - Lobeček. Zde byly prozkoušeny všechny agregáty ve výbavě jednotky, včetně technických vybavení vozidel jako ruzbrušovací pila a motorová pila.


 
 
 
 
 

polygon

Dne 4. dubna 2015 se členové jednotky zúčastnili výcviku v polygonu na stanici Hasičského záchranného sboru podniku Synthos, Kralupy. A co to ten polygon vlastně je?
Polygon je složen ze dvou částí a testují se zde předpoklady pro nositele dýchací techniky. Obě části jsou prováděny vždy s dýchacími přístroji.
1. část je zaměřena na prokázání fyzických předpokladů na trenažérech - výstup na žebřík (30m), údery kladivem (50x zátěž 25 kg), chůze (200m) a k "vydýchání" jízda na rotopedu. Ve 2. části se testuje orientace a spolupráce hasičů, kteří se pohybují s hadicemi v zakouřeném prostředí v tzv. kleci. V tomto trenažéru je spleť různých průlezů, snížených profilů, poklopů apod. Úkolem je najít únikovou cestu a vynést odsud i figurínu na nosítkách.

Všechny části jsme absolvovali úspěšně a získali osvědčení pro nositele dýchací techniky. Toto cvičení je prováděno vždy jednou ročně.


zátěžový test v dýchací technice zátěžový test v dýchací technice
 
zklidnění dechu na rotopedu po fyzické zátěži zklidnění dechu na rotopedu po fyzické zátěži
zahájení druhé části polygonu zahájení druhé části polygonu
 
vynesení figuríny na nosítkách vynesení figuríny na nosítkách

výcvik na divoké vodě

Ve dnech 13. - 14. června 2015 jsme absolvovali výcvik na divoké vodě v Raftcampu Veltrusy.
Primární náplní tohoto dvoudenního výcviku bylo zvládnutí zásad při skoku do rozbouřené vody a osvojení si principů jak se v takové vodě pohybovat a chovat, včetně nezbytného drilu záchrany tonoucích osob. Součástí školení byla i jízda na raftu s nácvikem přetočení raftu zpět na vodu v případě jeho převrácení.


přípravy přípravy
nezbytné instrukce a poslední úpravy výstroje před skokem do vody nezbytné instrukce a poslední úpravy výstroje před skokem do vody
 
 
 
 
 
 
síla a divokost vody je z tohoto snímku patrná síla a divokost vody je z tohoto snímku patrná
nácvik záchrany osob pomocí házecího pytlíku nácvik záchrany osob pomocí házecího pytlíku
 
 
záchrana tonoucího záchrana tonoucího
vytažení tonoucího za pomoci nosítek vytažení tonoucího za pomoci nosítek
 
 
 
 

lezecký výcvik

Ve dnech 1. - 4. října 2015 absolvovalo lezecké družstvo výcvik, zaměřený nejen na zvládnutí lanové techniky, ale i na záchranu osob. K výcviku posloužila jak lávka pro pěší v Kralupech nad Vltavou, tak i lomy Mexiko a Velká Amerika, kde byl uskutečně nácvik záchrany osoby z nepřístupného terénu.


 
spouštění za pomoci evakuačního trojúhelníku spouštění za pomoci evakuačního trojúhelníku
 
záchrana osoby a vytažení z vody záchrana osoby a vytažení z vody
 
slaňování do člunu slaňování do člunu
nácvik záchrany osoby a její vytažení z nepřístupného terénu s pomocí evakuačních nosítek SKED nácvik záchrany osoby a její vytažení z nepřístupného terénu s pomocí evakuačních nosítek SKED
 
 
...pokračování nácviku po vytažení -  transport osoby ve svahu ve SKED nosítkách ...pokračování nácviku po vytažení - transport osoby ve svahu ve SKED nosítkách
plánování dalšího postupu.. plánování dalšího postupu..
 
součástí školení byl i nácvik výstupu na strom součástí školení byl i nácvik výstupu na strom

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek | výměna odkazů