Odkaz na facebook

Více fotek z výjezdu je na facebookovém profilu SDH Kralupy.

Na facebooku SDH Kralupy, jsou zveřejněny akce jednotky, které se neberou jako výjezd. 

Sbor dobrovolných hasičů Kralupy nad Vltavou | Facebook

2023

Nahlášená bomba v nemocnici

Požární dozor na hudebním festivalu

Požár bytu na sídlišti Hůrka

Požár stromu u obce Debrno

Požáru nesklizeného pole u hřbitova

Požár velkoobjemového kontejneru

Železniční nehoda - Dolany n/Vlt

Požár střechy - Zeměchy

Areál sběrných surovin 2

Průjezd městem\