Integrovaný záchranný systém

Vyhrazená telefonní čísla v České republice pro tísňová volání:

150    Hasičský záchranný sbor ČR

155    Zdravotnická záchranná služba

158    Policie ČR

156    Obecní (městská) policie

112    Jednotné evropské číslo tísňového volání


Hlavním koordinátorem Integrovaného záchranného systému (IZS) je Hasičský záchranný sbor ČR. Zasahuje-li více složek IZS, zpravidla na místě zásahu velí příslušník Hasičského záchranného sboru ČR, který řídí součinnost složek a záchranné a likvidační práce.