Dne 21. února 2017 se členové lezeckého družstva sešli na stanici, aby si opětovně zopakovali základy pohybu na laně, překonávání uzlů, překážek a sebejištění.
Pro tyto účely nám posloužil vnitřní prostor věže, který je primárně určen k sušení hadic.