Ve dnech 21.- 24. září 2017 absolvovali členové naší lezecké skupiny každoroční lezecký výcvik. K výcviku bylo využito domácího prostředí. Během kurzu bylo simulováno mnoho různých situací jako záchrana zraněné osoby ze skalní římsy, uváznutí osoby na pilíři trubkového mostu přes Vltavu u Nelahozevsi nebo transport pacienta úzkým prostorem. Naši lezci prokázali své schopnosti a potvrdili připravenost pro situace, které mohou kdykoliv nastat.


 
uložení pacienta do transportních nosítek SKED uložení pacienta do transportních nosítek SKED