Zajímavé odkazy

Informace pro občanyčištění další části potoka

V rámci protipovodňového opatření, dne 15. května 2019, provedli naši členi výjezdové jednotky vyčištění jezu na Zákolanském potoce, který se nachází v ulici V Zahradě, Kralupy.

Potok byl v těchto místech zanesen velkým množstvím naplaveného dřeva a dalšího nepořádku.

Celkem bylo z potoka vytaženo přes 490 Kg různého nepořádku, který se následně odvezl do sběrného dvora.


výjev před zahájením úklidu výjev před zahájením úklidu
 
 
 
 
 
 
 
 
po vyčištění... po vyčištění...

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | výměna odkazů